Công ty Bidrico sẽ tạm ngưng giao hàng từ ngày 08/08/2021 cho đến hết ngày 15/08/2021

Kính gửi quý Đại lý!
Nhầm nâng cao quyết tâm phòng chống dịch và góp phần đẩy lùi dịch bệnh, nay Công ty Bidrico xin thông báo về việc tạm ngưng giao hàng để phòng chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:
+ Công ty sẽ tạm ngưng giao hàng từ ngày 08/08/2021 cho đến hết ngày 15/08/2021
+ Ngày 16/08/2021 Công ty sẽ hoạt động lại bình thường.
Kính mong quý Đại lý thông cảm!

Có thể bạn quan tâm

HỜI GIAN GIAO HÀNG VÀ LÀM VIỆC:
Làm việc bắt đầu từ 8h đến 18h00 mỗi ngày, Chủ Nhật làm buổi sáng
Thời gian giao hàng chậm nhất trong vòng 2h (giờ) kề từ lúc đặt hàng
Đơn hàng 03 bình/thùng trở lên giao hàng miễn phí
Đơn hàng dưới 3 bình + phí giao hàng 25.000đ/lần

PHÍ ĐẶT CỌC VỎ BÌNH:
Chưa có vỏ bình tiền thế chân vỏ bình 50.000đ/vỏ bình
Lưu ý: Các vỏ nước có thương hiệu được iWater đổi bù
LaVie, ion Life, Bidrico, Vĩnh Hảo, Vihawa, Top, Satori, Miocen

PHÍ PHỤ THU VÁC LẦU THANG BỘ:
Phí vác lầu 1 và lầu 2 là 2.000đ/bình/lầu
Phí vác lầu 3 là 8,000đ/bình
Phí vác lầu 4 là 12,000đ/bình
Chúng tôi không nhận vác lầu cao hơn

PHÍ THU HỒI VỎ BÌNH:
1- Mang tới các điểm kho của iWater trả nhận đủ tiền thế chân vỏ bình
2- iWater xuống thu hồi vỏ phí thu hồi là 30.000đ/lần (dưới 10 vỏ)
3- Số vỏ nhiều hơn 10 vỏ xin vui lòng liên hệBình luận Facebook