Những thay đổi quan trọng trên YouTube kể từ hôm nay

Chào I Water!
Tháng 9 vừa qua, chúng tôi đã thông báo về một loạt thay đổi sắp tới để tăng cường việc bảo vệ trẻ em và quyền riêng tư của trẻ em trên YouTube cũng như để giải quyết những mối lo ngại của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC).

Sản phẩm liên quan
Cụ thể là tất cả người sáng tạo đều phải chỉ định nội dung của mình là dành cho trẻ em hay không dành cho trẻ em trong YouTube Studio. Đồng thời, khi có ai đó xem một video đã được chỉ định là dành cho trẻ em, chúng tôi sẽ coi thông tin cá nhân của người đó là dữ liệu của trẻ em, bất kể độ tuổi của người dùng đó.

Kể từ hôm nay, chúng tôi sẽ không phát quảng cáo được cá nhân hóa hay hỗ trợ các tính năng như bình luận, Câu chuyện, trò chuyện trực tiếp, chuông thông báo và các tính năng khác đối với những video đã được chỉ định là dành cho trẻ em.
Chúng tôi hiểu rằng những thay đổi này có thể gây ảnh hưởng lớn đối với những người sáng tạo nội dung dành cho trẻ em. Vì thế, chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ người sáng tạo làm quen với tình hình mới này. Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này, trong đó có việc tham gia gửi ý kiến đến Ủy ban Thương mại Liên bang trong đợt lấy ý kiến nhận xét công khai. Chúng tôi biết rất nhiều người sáng tạo cũng đã đóng góp những ý kiến có giá trị.

Hãy nhớ cài đặt kênh (hoặc từng video) của bạn là dành cho trẻ em hay không dành cho trẻ em nếu bạn vẫn chưa làm bước này, vì cuối cùng chúng tôi sẽ dựa vào đó để xác định cách xử lý nội dung của bạn trên YouTube.
Người sáng tạo hiểu rõ nội dung của mình nhất, do đó nên tự chỉ định xem đó có phải là nội dung dành cho trẻ em hay không. Chúng tôi cũng sử dụng công nghệ máy học để giúp xác định loại nội dung này. Người sáng tạo có thể thay đổi nhãn chỉ định do hệ thống của chúng tôi đưa ra nếu cho rằng nhãn này chưa đúng. Sau khi người sáng tạo thay đổi nhãn chỉ định, chúng tôi sẽ chỉ thay thế nhãn này nếu phát hiện thấy có sự nhầm lẫn hoặc hành vi sai trái.

Cảm ơn bạn!
Nhóm YouTube


Bình luận Facebook