Thông báo tăng giá nước tinh khiết TOP bình 19L từ ngày 15/04/2019

Kính gửi: Quý khách hàng

( V/v : Thông báo tăng giá tiền nước uống đóng bình )
Công ty Sài Gòn Phương Nam chân thành cám ơn sự ủng hộ của Quý Công ty trong thời gian  qua  . Đến thời điểm hiện nay , các nguyên liệu chuẩn bị tăng giá mạnh do thông báo tăng giá điện của Nhà nước , ngoài ra các chi phí xăng dầu và nhân công cũng đã được điều chỉnh tăng giá nhiều đợt . Trước tình hình khó khăn này , Công ty chúng tôi thông báo tăng giá bán sản phẩm như sau :  
 
STT TÊN HÀNG ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ CŨ    GIÁ MỚI
1 Nước tinh khiết TOP 19L  Bình 25.000 đ 27.000 đồng

Sản phẩm liên quan
Thời gian tăng giá được thực hiện từ ngày   15/ 04 / 2019 .
Rất mong được sự thông cảm và hổ trợ của Quý Công ty
Trân trọng kính chào 

GIÁM ĐỐC                                                                                                        
                                                                                             
NGUYỄN NGỌC THANH VÂN


Bình luận Facebook