Tin thị trường

Danh sách các chi nhánh điện lực thuộc Công ty Điện Lực Bắc Ninh

760
Tóm tắt quá trình xây dựng và phát triển.

Công ty Điện lực Bắc Ninh được thành lập ngày 14/3/1997 trên cơ sở tách ra từ Điện lực Hà bắc, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/1997. Công ty hoạt động theo cơ chế hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, có tài khoản riêng, có con dấu riêng, được ủy quyền ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với các đơn vị trong và ngoài ngành trên cơ sở pháp luật của Nhà nước, phù hợp với phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Tính đến hết tháng 30/5/2020 Công ty bán điện trực tiếp cho 432.473 khách hàng sử dụng điện.
Sản phẩm có thể bạn quan tâm
Danh sách các chi nhánh điện lực thuộc Công ty Điện Lực Bắc Ninh

1. Điện Lực Thành Phố Bắc Ninh
Số 3 Lê Văn Thịnh, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
Số điện thoại điện lực thành phố Bắc Ninh: 02222210615

2. Điện lực thành phố Từ Sơn
Phường Lý Đạo Thành, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại điện lực thành phố Từ Sơn: 02222217215

3. Điện lực thị xã Quế Võ
Phường Phượng Mao, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại điện lực thị xã Quế Võ: 02223512711

4. Điện lực thị xã Thuận Thành
Đường Lạc Long Quân, Phường Gia Đông, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại điện lực thị xã Thuận Thành: 02222215315

5. Điện lực huyện Yên Phong
Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại điện lực huyện Yên Phong: 19006769

6. Điện lực huyện Tiên Du
Thị trấn Lim, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại điện lực huyện Tiên Du: 02223711918

7. Điện lực huyện Gia Bình
128 Bình Than, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại điện lực huyện Gia Bình: 02222212215

8. Điện lực huyện Lương Tài
Đường Hàn Thuyên, Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại điện lực huyện Lương Tài: 02222213215
 
Chia sẻ:
Bình luận Facebook
Tin nổi bật trong ngày