Tin tức/ 27

Internet toàn cầu có thể bị gián đoạn trong 48 giờ tới

Người dùng toàn thế giới sẽ gặp sự cố mạng khi máy chủ quản lý tên miền và cơ sở hạ tầng kiểm soát web bị ngắt một thời gian....

Xem thêm

/ 29

iWater triển khai dịch vụ giao nước tinh khiết VIVA tận nhà khách hàng thuộc Phường 11, Quận Phú Nhuận

Nước tinh khiết ViVa có vòi 18.5 lít là dòng sản phẩm nước uống đóng chai cao cấp của tập đoàn Nestlé Water nổi tiếng trên thế giới. Bên cạnh sản phẩm nước khoáng La Vie nổi tiếng từ trước đến nay. Với chất lượng vượt trội của dòng sản ...

Xem thêm

/ 56

iWater triển khai dịch vụ giao nước tinh khiết VIVA tận nhà khách hàng thuộc Phường 10, Quận Phú Nhuận

Nước tinh khiết ViVa có vòi 18.5 lít là dòng sản phẩm nước uống đóng chai cao cấp của tập đoàn Nestlé Water nổi tiếng trên thế giới. Bên cạnh sản phẩm nước khoáng La Vie nổi tiếng từ trước đến nay. Với chất lượng vượt trội của dòng sản ...

Xem thêm

/ 55

iWater triển khai dịch vụ giao nước tinh khiết VIVA tận nhà khách hàng thuộc Phường 9, Quận Phú Nhuận

Nước tinh khiết ViVa có vòi 18.5 lít là dòng sản phẩm nước uống đóng chai cao cấp của tập đoàn Nestlé Water nổi tiếng trên thế giới. Bên cạnh sản phẩm nước khoáng La Vie nổi tiếng từ trước đến nay. Với chất lượng vượt trội của dòng sản ...

Xem thêm

/ 48

iWater triển khai dịch vụ giao nước tinh khiết VIVA tận nhà khách hàng thuộc Phường 8, Quận Phú Nhuận

Nước tinh khiết ViVa có vòi 18.5 lít là dòng sản phẩm nước uống đóng chai cao cấp của tập đoàn Nestlé Water nổi tiếng trên thế giới. Bên cạnh sản phẩm nước khoáng La Vie nổi tiếng từ trước đến nay. Với chất lượng vượt trội của dòng sản ...

Xem thêm

/ 53

iWater triển khai dịch vụ giao nước tinh khiết VIVA tận nhà khách hàng thuộc Phường 7, Quận Phú Nhuận

Nước tinh khiết ViVa có vòi 18.5 lít là dòng sản phẩm nước uống đóng chai cao cấp của tập đoàn Nestlé Water nổi tiếng trên thế giới. Bên cạnh sản phẩm nước khoáng La Vie nổi tiếng từ trước đến nay. Với chất lượng vượt trội của dòng sản ...

Xem thêm

/ 44

iWater triển khai dịch vụ giao nước tinh khiết VIVA tận nhà khách hàng thuộc Phường 5, Quận Phú Nhuận

Nước tinh khiết ViVa có vòi 18.5 lít là dòng sản phẩm nước uống đóng chai cao cấp của tập đoàn Nestlé Water nổi tiếng trên thế giới. Bên cạnh sản phẩm nước khoáng La Vie nổi tiếng từ trước đến nay. Với chất lượng vượt trội của dòng sản ...

Xem thêm

/ 37

iWater triển khai dịch vụ giao nước tinh khiết VIVA tận nhà khách hàng thuộc Phường 4, Quận Phú Nhuận

Nước tinh khiết ViVa có vòi 18.5 lít là dòng sản phẩm nước uống đóng chai cao cấp của tập đoàn Nestlé Water nổi tiếng trên thế giới. Bên cạnh sản phẩm nước khoáng La Vie nổi tiếng từ trước đến nay. Với chất lượng vượt trội của dòng sản ...

Xem thêm

/ 30

iWater triển khai dịch vụ giao nước tinh khiết VIVA tận nhà khách hàng thuộc Phường 3, Quận Phú Nhuận

Nước tinh khiết ViVa có vòi 18.5 lít là dòng sản phẩm nước uống đóng chai cao cấp của tập đoàn Nestlé Water nổi tiếng trên thế giới. Bên cạnh sản phẩm nước khoáng La Vie nổi tiếng từ trước đến nay. Với chất lượng vượt trội của dòng sản ...

Xem thêm

/ 30

iWater triển khai dịch vụ giao nước tinh khiết VIVA tận nhà khách hàng thuộc Phường 2, Quận Phú Nhuận

Nước tinh khiết ViVa có vòi 18.5 lít là dòng sản phẩm nước uống đóng chai cao cấp của tập đoàn Nestlé Water nổi tiếng trên thế giới. Bên cạnh sản phẩm nước khoáng La Vie nổi tiếng từ trước đến nay. Với chất lượng vượt trội của dòng sản ...

Xem thêm

/ 31

iWater triển khai dịch vụ giao nước tinh khiết VIVA tận nhà khách hàng thuộc Phường 1, Quận Phú Nhuận

Nước tinh khiết ViVa có vòi 18.5 lít là dòng sản phẩm nước uống đóng chai cao cấp của tập đoàn Nestlé Water nổi tiếng trên thế giới. Bên cạnh sản phẩm nước khoáng La Vie nổi tiếng từ trước đến nay. Với chất lượng vượt trội của dòng sản ...

Xem thêm

/ 925

Chăn trở nhân sự giao nước bình 20L thị trường TP.HCM

Lời tâm sự của một chủ tiệm nước tại Q3 với kinh nghiệm vận hành 7 năm, :) Sau một thời gian tuyển dụng giao hàng #nước bình 20L thì giờ em mới biết nguyên nhân thủ phạm đang cạnh tranh không lành mạnh với em đó là #Grab, cũng là chở hàng mà sao ...

Xem thêm