7634

Sầu riêng Ri6 (1kg)

Giá bán: 99,000

Số lượng:
  • Loại sầu riêng: Sầu riêng Ri6 (giá bán theo 1kg)
  • Vùng trồng: Miền Tây
  • Bảo quản và sử dụng: Để nơi thoáng 3 ngày từ lúc giao
  • Tiêu chuẩn: Hàng xuất khẩu cao cấp
  • Đơn vị bán: Nguyên quả (Một quả từ 3-3,5kg)
  • Thời gian đặt hàng: Trước một ngày làm việc
  • Chính sách giao hàng: Giao hàng giá ship theo từng khu vực

Bình luận Facebook