Chính sách giao hàng


Các điều kiện và chính sách giao hàng của iWater được áp dụng từ ngày 01/07/2016

ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG: 

Chúng tôi giao hàng miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng có số lượng từ 03 bình/thùng trở lên, áp dụng cho khách hàng thuộc phạm vi bán kính TP.HCM, và bán kính 5km tính từ các địa điểm có trên Kênh phân phối của iWater. Đối với đơn đặt hàng dưới 03 bình, chúng tôi tính phí phụ thu giao hàng với mức phí giao động từ 15.000Đ đến 25.000Đ tùy vào số lượng sản phẩm và khoảng cách từ điểm kho đến nơi giao hàng.

THỜI GIAN GIAO HÀNG:
Từ 8h đến 18h00 mỗi ngày, áp dụng cho cả ngày trong tuần, Chủ Nhật chỉ làm buổi sáng.
Thời gian giao hàng chậm nhất trong vòng 2h (giờ) sẽ giao hàng kể từ khi chúng tôi tiếp nhận được yêu cầu đặt hàng.

PHÍ ĐẶT CỌC VỎ BÌNH:
Chưa có vỏ bình tiền thế chân vỏ bình 50.000đ/vỏ bình
Lưu ý: Các vỏ nước có thương hiệu được iWater đổi bù.
LaVie, ion Life, Bidrico, Vĩnh Hảo, Vihawa, Top, Happy Life, Satori

PHÍ PHỤ THU VÁC LẦU.
Đối với điểm giao hàng chỉ có thang bộ.
Phí vác lầu 1 và lầu 2 là 2.000đ/bình/lầu
Phí vác lầu 3 là 8,000đ/bình
Phí vác lầu 4 là 12,000đ/bình

PHÍ THU HỒI VỎ BÌNH:
Khi không sử dịch vụ của iWater khách hàng muốn trả lại vỏ bình
1- Mang tới các điểm của iWater trả nhận đủ tiền thế chân vỏ bình
2- iWater xuống thu hồi vỏ bình về số lượng dưới 10 vỏ phí thu hồi 30.000đ/lần
3- Số vỏ nhiều hơn xin vui lòng liên hệ

CÔNG TY TNHH iWater
Địa chỉ: 122/6 Đặng Văn Ngữ, Phường 13, Quận Phú Nhuận
Mã số thuế: 0314 380 803
Điện thoại: (028) 7309 9799 - Fax: (028) 3847 9806
Website: http://iwater.vn - Email: nam@iwater.vn

Đối tác liên hệ hợp tác với iWater
Mr Nam: 0903 383 054
Emailnam@iwater.vnDELIVERY CONDITIONS:
We deliver free of charge for orders of 3 or more bottles per carton, applicable to customers within the radius of Ho Chi Minh City, and a radius of 5km from locations located on the distribution channel. iWater. For orders of less than 3 bottles, we charge a shipping surcharge of between VND 15,000 and VND 25,000 depending on the number of products and the distance from the point of sale to the place of delivery.
DELIVERY TIME:
From 8h to 19h30 per day, applicable for both holidays and Sundays
Delivery time is within 2h (hours) will be delivered from the time we receive the order.

BOOKING RATES:
There is no bottle with a bottle cap of 50,000 VND / bottle
Note: The iWater branded water shells are complementary.
LaVie, Life ion, Bidrico, Vinh Hao, Vihawa, Top, Gold ion,

CHARGE PAYER:
For customers, the Stairs fee is VND2,000 / bottle / floor

REMUNERATION FEE:
When not using iWater's service the customer wants to return the vase case
1- Bring to the iWater points to pay enough bail
2 iWater to withdraw the tank in the amount of less than 10 shells to recover 30,000 VND / time
3- More shells please contact us

iWater Co., Ltd
Address: 48 Nguyen Thi Huynh, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
Tax code: 0314 380 803
Phone: (028) 7309 9799 - Fax: (028) 3847 9806
Website: http://iwater.vn - Email: nam@iwater.vn

Contact partner to work with iWater
Mr Nam: 0903 383 054
Email: nam@iwater.vn
Bình luận Facebook